Ibadah haji

Ibadah haji

Isi kandungan

  1. Maklumatkira-kirahaji
  2. Jenis-jenis Haji
  3. Ibadah haji

Ibadah haji dilakukan dalam tempoh tertentu dalam tahun Hijrah, tidak seperti umrah, yang boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang tahun, haji adalah salah satu daripada lima rukun Islam.

Maklumatkira-kirahaji

Rasulullah s.a.w. bersabda, “Islam itu dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan solat. (solat), menunaikan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan”, Rasulullah s.a.w telah bersabda yang benar, yang bermaksud bahawa Ibadah haji merupakan kewajipan yang difardhukan oleh Allah SWT ke atas setiap muslim yang berakal, dewasa dan berkemampuan, perkataan mampu merangkumi kemampuan fizikal dan kemampuan material yang membolehkan seseorang muslim melaksanakan kewajipan tersebut tanpa sebarang tekanan luaran atau kesihatan.

Haji disebut dalam beberapa ayat Al-Qur'an, sebagai tambahan kepada surah Al-Qur'an yang lengkap yang disebut "Surah Al-Hajj", ayat "27" (Dan khabarkan kepada umat manusia tentang Haji; mereka akan datang (bergegas) ke kamu dengan berjalan kaki dan di atas tiap-tiap langsing (pengangkutan); mereka pasti akan keluar dari tiap-tiap jurang yang dalam, tafsiran ayat tersebut ialah bahawa Allah Taala memerintahkan Ibrahim a.s. (Khalilullah), untuk menyeru manusia kepada haji, dan menyuruh Sesungguhnya jika kamu menyeru mereka, nescaya mereka datang dengan berjalan kaki dan menunggang kuda, dan Allah menambah pahala orang-orang yang berjalan kaki disebabkan usaha berganda-ganda yang mereka lakukan dan ketekunan mereka mengerjakan haji, mencari keredhaan dan keampunan Allah.

Pelaksanaan ibadat haji bermula setiap tahun pada hari kelapan bulan Dzulhijjah mengikut kalendar Hijrah, fardu haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup jika seorang muslim mampu melakukannya, tetapi tidak ditolak. bahawa seseorang mengulanginya, maka ia dianggap sukarela di pihaknya.

Jenis-jenis Haji

Haji Ifrad: di mana orang Islam hanya berniat haji tanpa umrah.

Haji al-Tamattu: Diketahui bahawa bulan-bulan haji menurut kalendar Hijriah ialah (Syawal, Dzul-Qi'dah, dan lapan hari pertama Dzulhijjah) yang padanya seorang Muslim berniat umrah sahaja, dan menunaikannya sepenuhnya dengan ritualnya, kemudian memutuskan ihramnya untuk umrah, dan kembali ke kehidupan normalnya, pada hari kedelapan Dzulhijjah, seorang Muslim berniat menunaikan haji dari tempat dia berada, memasuki keadaan ihram dan mula melakukan ibadah haji. haji.

Haji-al-Qiran: di mana jemaah haji berniat untuk mengerjakan haji dan umrah bersama-sama.

Ibadah haji

Ihram: ialah niat mengerjakan haji, ihram dilakukan dalam miqat yang ditetapkan oleh Rasulullah saw yang ditetapkan untuk haji dan umrah, dan ia adalah:

Miqat Dhu al-Hulayfah (Abyar 'Ali): Miqat bagi mereka yang datang dari atau melalui Madinah.

Miqat al-Juhfa: adalah bagi mereka yang datang dari atau melalui Mesir, Levant atau Maghreb, kota (Rabigh) kini menggantikannya.

As Sail Al Kabir (Qarn Al-Manazil): Ia adalah Miqat penduduk Najd di Kerajaan Arab Saudi, atau yang boleh melaluinya.

Miqat Yalamlam: Miqat bagi mereka yang datang dari atau melalui Yaman.

Dhat Irq: Miqat ini ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab, ia adalah Miqat bagi penduduk Iraq atau bagi yang melaluinya.

Adapun penduduk Mekah, mereka boleh berihram dari rumah mereka, dari Al-Tan'im (salah satu masjid di Mekah) atau Al-Ja'rana.

Sebaik sahaja jemaah haji tiba di Miqat, dia memotong kukunya dan mencukur bulu kemaluan (perkara yang dianjurkan), kemudian mandi seperti mandi najis, berwuduk, dan memakai pakaian ihram, sedangkan wanita boleh memakai apa sahaja. dia mahu, dengan syarat dia mengikut pakaian Islam dan menanggalkan niqab dan sarung tangan, jika ada, manakala lelaki memakai pakaian seragam yang tidak berjahit dan dipanggil (izar dan Rida) dan mereka putih bersih, kemudian melakukan dua rakaat ihram. , menahan niat dan membaca Talbiyah. Lafaz Talbiyah berbeza antara tiga jenis Haji (Hajj al-Ifrad: "Labbaik Umrah", Haji al-Tamattu: "Labbaik Umrah" memandangkan jemaah haji melakukan ibadah Umrah terlebih dahulu dan kemudian berbuka semula untuk menunaikannya. Haji, dan Hajj-al-Qiran: “Labbaik Haji dan Umrah”, kemudian jemaah haji meninggalkan Miqatnya, menuju ke Mekah.

Haji al-Tamattu: jemaah mengerjakan ibadat umrah secara penuh, kemudian berbuka ihramnya, menunggu hari kelapan Zulhijjah, masuk ke dalam keadaan ihram semula untuk mengerjakan ibadat haji.

Haji-al-Qiran dan al-Ifrad: Jemaah haji melakukan tawaf ketibaan, dan kekal dalam ihram sehingga hari al-Tarwiyah, pada lapan Zulhijjah.

Talbiyahnya adalah seperti berikut: “Inilah aku [berbakti kepada-Mu] Ya Allah, inilah aku. Di sini saya [untuk perkhidmatan anda]. Kamu tiada sekutu (tuhan-tuhan lain), inilah aku. Hanya kepada-Mulah segala pujian dan segala kemuliaan, dan kepada-Mulah segala kerajaan. Tiada sekutu bagi-Mu."

Menuju ke Masjidil Haram dan Tawaf:

Apabila tiba di Mekah, adalah wajar untuk mengucapkan (Ya Allah, ini adalah tempat suci dan keamanan-Mu, maka haramkanlah daging dan darahku terbakar, dan peliharalah aku dari siksa-Mu pada hari dibangkitkan hamba-hamba-Mu, dan jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang beriman dan taat, wahai Tuhan sekalian alam), dan apabila sampai ke Masjidil Haram, takbir dimulakan dengan berkata (Ya Allah, tambahkanlah kehormatan, kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan, dan keamanan di Baitullah ini, dan tambahkanlah orang yang mengerjakan haji atau Umrah di dalamnya dalam penghormatan, penghormatan dan kebenaran), dan mengulangi Talbiyah "Inilah aku [berbakti kepada-Mu] Ya Allah, inilah aku. Ini aku [perkhidmatan-Mu]. Engkau tiada sekutu (tuhan-tuhan lain), di sini. Aku. Hanya kepadaMu segala pujian dan segala kemuliaan, dan bagiMulah segala kerajaan, tiada sekutu bagiMu". Jemaah haji memasuki Baitullah dengan kaki kanannya, bermula dengan berkata (Dengan nama Allah, selawat dan salam ke atas Rasulullah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu di hadapanku), kemudian haji memulakan tawaf dari sudut tempat Hajar Aswad terletak, dengan rumah di sebelah kiri haji, dan jika boleh, haji memegang Hajar Aswad dengan tangan kanannya dan menciumnya, dan jika jemaah haji tidak mampu berbuat demikian, cukuplah dia menunjuk dengan tangan kanannya. Jika jemaah haji mampu melakukan Tawaf Ketibaan, dia mengulangi di hadapan Hajar Aswad (Dengan nama Allah, Allah Maha Besar) dan berjoging dalam tiga pusingan pertama, sambil berjalan perlahan-lahan semasa baki empat, dan doa dibuat di antara Hajar Aswad dan Sudut Yaman "Ya Allah, Tuhan kami! Berilah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka". Semasa pusingan itu, jemaah haji mendoakan apa yang dia mahu, kemudian pergi ke maqam Ibrahim a.s, dan mengerjakan dua rakaat di belakangnya atau di mana-mana tempat lain selepas membaca "Ambillah tempat di mana Ibrahim berdiri sebagai tempat kamu." solat“ (ayat 125 Surah Al-Baqarah), pada rakaat pertama jemaah membaca Surah Al-Fatihah, diikuti dengan Surah Al-Kafirun, manakala pada rakaat kedua, Surah Al-Fatihah dibaca, diikuti. oleh Surah Al-Ikhlas, bacaan Surah Al-Kafirun dan Surah Al-Ikhlas tidak bersyarat tetapi dihasratkan, supaya jemaah haji boleh membaca apa yang mudah baginya selepas Al-Fatihah pada kedua-dua rakaat, kemudian minum air Zamzam.

Kemudian jemaah haji meneruskan untuk melakukan Sa'y antara as-Safa dan al-Marwa, dengan permulaan pusingan pertama, pendakian Safa dan penerimaan Kaabah, jemaah haji membaca tahlil dan takbir tiga kali berturut-turut, kemudian mengulangi "Tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Kepunyaan-Nya segala kerajaan dan pujian, Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan melainkan Allah semata-mata. Dia menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan mengalahkan golongan sendirian", sebanyak tiga kali juga, dan membaca ayat 158 Surah Al-Baqarah, "Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, maka barangsiapa yang berhaji ke Baitullah atau mengerjakan umrahnya, maka Tidak ada dosa baginya untuk mengelilingi keduanya; dan barangsiapa yang mengerjakan kebaikan dengan kemauannya sendiri, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui", kemudian haji itu turun ke Marwah dan berlari-lari di antara dua panji-panji hijau itu, dan apabila dia sampai ke Al-Marwah, dia melakukan ritual yang sama seperti yang dilakukan di Al-Safa, kecuali n ayat dari Surah Al-Baqarah, sehingga selesai tujuh pusingan, jarak antara Al-Safa ke Al-Marwah dikira sebagai satu pusingan, dan kembali dari Al-Marwa ke Al-Safa adalah satu pusingan lagi.

Kemudian jemaah haji mencukur atau memendekkan rambut kepalanya, dan dengan melakukan ibadah ini, umrah akan disempurnakan bagi mereka yang mengerjakan Haji al-Qiran atau al-Tamattu, jemaah haji Tamattu memutuskan ihram mereka, dan jemaah haji. al-Qiran kekal dalam keadaan ihram sehingga hari kelapan Dzulhijjah.

Hari Tarwiyah

Al-Tarwiyah ialah hari kelapan Dzulhijjah, di mana jemaah haji tamattu memasuki keadaan Ihram, manakala jemaah haji yang menunaikan Haji-al-Qiran dan al-Ifrad masih dalam keadaan Ihram. dari Miqat, pada hari ini jemaah haji menuju ke Mina dan memendekkan solat Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya tanpa menggabungkannya. Bermalam di Mina adalah tidak wajib, tetapi ia adalah Sunnah, kerana jemaah haji boleh pergi terus ke Arafah, dan semasa bermalam di Mina, jemaah haji membaca Talbiyah (Inilah aku [melayanimu] Ya Allah, inilah aku. Ini aku [melayanimu]. Tiada sekutu bagi-Mu (tuhan-tuhan lain), inilah aku. Hanya kepada-Mu segala pujian dan segala kemuliaan, dan kepada-Mulah segala kerajaan. Tiada sekutu bagi-Mu), dan memohon untuk apa sahaja yang dia kehendaki.

Berdiri di Arafah

Berdiri di Arafah adalah pada hari berikutnya hari Tarwiyah, kesembilan Dzulhijjah, ia merupakan rukun paling utama dalam ibadah haji, sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Haji. ialah Arafa”. Berdiri di Arafah adalah dari terbenam matahari pada hari kesembilan hingga pagi hari berikutnya (Hari Korban), iaitu hari pertama Idul Adha, dan para jemaah haji menggabungkan dan mengqasarkan solat Zuhur dan Asar terlebih dahulu, kemudian lakukan Talbiyah, doa dan zikir sebagaimana sabda Rasulullah (Sebaik-baik doa ialah doa hari Arafah, dan sebaik-baik yang diucapkan oleh seseorang ialah apa yang aku dan nabi-nabi sebelumku telah berkata: Tiada Tuhan melainkan Allah semata-mata. , tiada sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu).

Muzdalifah

Bermalam di Muzdalifah sehingga subuh diwajibkan, jemaah haji menggabungkan dan mengqasarkan solat Maghrib dan Isyak, dan melontar Jamrat al-Aqabah selepas mengambil 7 kerikil dari mana-mana.

Hari kesepuluh Dzulhijjah

Setelah memungut tujuh kerikil itu, dilemparkan ke Jamrat al-Aqabah secara berturut-turut, kemudian jemaah haji menyembelih korban, yang diwajibkan ke atas jemaah haji at-Tamattu dan Haji-al-Qiran, dan diingini bagi jemaah haji. al-Ifrad, selepas itu jemaah haji mencukur atau memendekkan rambut kepalanya.

Tawaf Al-Ifadah

Jemaah haji kembali ke Mekah untuk melakukan Tawaf Al-Ifadah, dan jika dia telah melanggar ihramnya, dia boleh tawaf dengan pakaiannya.

Hari-hari Tasyriq

Ini adalah hari ke-11, ke-12, dan ke-13 Dzulhijjah, semasa rejam Jamarat berlaku. Jika jemaah haji ingin pulang ke rumahnya, dia melakukan tawaf perpisahan, yang terdiri daripada tujuh pusingan, manakala tidak boleh melakukan tawaf ini bagi wanita haid atau nifas.

Perkahwinan di Timur Tengah

Perkahwinan di Timur Tengah

Adat perkahwinan di Timur Tengah: Perkahwinan di Mesir: Cadangan: Mengadakan pesta dan perkahwinan: Perkahwinan di luar bandar Mesir: Adat perkahwinan di luar bandar adalah serupa dengan perkahwinan biasa di Mesir dalam beberapa aspek, tetapi berbeza dalam aspek lain, yang paling penting ialah: Perkahwinan di Negara Teluk Adalah diketahui bahawa negara-negara Teluk adalah negara yang paling …

Rumah Api Iskandariah

Rumah Api Iskandariah

Rumah api Alexandria atau Pharos Alexandria, adalah salah satu daripada tujuh keajaiban dunia. Sebagai tambahan kepada strukturnya yang menakjubkan, ia telah melayani kapal-kapal di pelabuhan Mesir selama berabad-abad dengan mengarahkan kapal-kapal tersebut dengan cahaya terangnya untuk mengelakkan perlanggaran dengan kawasan pelayaran berbahaya, yang menjadikan Alexandria, pengantin perempuan Mediterranean, pusat perdagangan pada zaman purba. dunia. Siapa …

Perpustakaan Alexandria Kuno dan Moden

Perpustakaan Alexandria Kuno dan Moden

Perpustakaan kuno Alexandria: Perpustakaan Moden Iskandariah: Perpustakaan Francophone terbesar di Timur Tengah: Pusat Sains Planetarium: Pameran Perpustakaan Alexandria: Perpustakaan membuat beberapa pameran tetap: Perpustakaan khusus: Perpustakaan Iskandariah: Perpustakaan Iskandariah terdiri daripada enam perpustakaan khusus: Muzium Perpustakaan Alexandria: Perpustakaan Alexandria mempunyai empat muzium: Pusat penyelidikan akademik: Perpustakaan Alexandria merangkumi 12 pusat penyelidikan akademik: Institusi yang dihoskan …

Musim Riyadh

Musim Riyadh

Musim Riyadh adalah acara hiburan paling penting dan terbesar di dunia, selain memecahkan beberapa rekod yang melayakkannya memasuki Buku Rekod Guinness, kepentingan acara ini yang bermula pada 2019, dunia menantinya setiap tahun. Riyadh musim 2019 Pihak Berkuasa Hiburan Am di Kerajaan Arab Saudi, yang diketuai oleh Turki Al-Sheikh, mengadakan Musim Riyadh untuk pelancaran pertamanya pada …

Mawlid di Mesir

Mawlid di Mesir

Walaupun perayaan Mawlid, sama ada keagamaan atau Awliaa Alah El Salheen, dianggap bidaah, Mawlid di Mesir adalah antara manifestasi terpenting yang mencerminkan budaya rakyat tradisional di samping aspek keagamaan perayaan ini. Meraikan Mawlid di Mesir Manifestasi kegembiraan dan perayaan tersebar di jalan-jalan dan kawasan kejiranan, khususnya di kampung-kampung Mesir, dan pasar-pasar dipenuhi dengan gula-gula sebagai …

Ibadah Umrah

Ibadah Umrah

Umrah adalah salah satu ibadah besar yang boleh dilakukan pada bila-bila masa, dibulan suci Ramadhan, ia setara dengan haji, umrah ada ibadah khusus yang wajib diikuti, jika tidak batal. Umrah di bulan Ramadhan Nabi Muhammad s.a.w. bersabda (umrah pada bulan Ramadhan sama dengan menunaikan haji), hadis yang mulia ini bermaksud bahawa umrah Ramadan adalah sama …