Integritetspolicy

Välkommen till wikieve.coms sekretesspolicy, denna webbplats drivs och hanteras av ägaren Afaq Fannia för handel.

Introduktion

Denna integritetspolicy informerar dig om vår policy angående insamling, användning och avslöjande av personlig information när du använder webbplatsen, utöver de alternativ som är tillgängliga för dig relaterade till denna information som tillhandahålls under denna integritetspolicy, eftersom vår första uppgift är att underhålla och säkerställa sekretessen för din användning av webbplatsen och sekretessen för informationen som du tillhandahåller på webbplatsen.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra de tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen och/eller förbättra din användning av webbplatsen, när du väl använder webbplatsen samtycker du till vår insamling och användning av information i enlighet med denna policy.

Definitioner

För syftet med denna policy ska följande termer ha den betydelse som de tilldelas enligt följande, om inte annat anges i integritetspolicyn:

 • Din personliga information: webbplatsanvändarinformation oavsett om denna information är i vår ägo eller sannolikt kommer att bli i vår ägo.
 • Användningsdata: är den information som samlas in automatiskt, oavsett om den härrör från användningen av webbplatsen och/eller är ett resultat av själva webbplatsens struktur (till exempel varaktigheten av sidbesöket).
 • Informationskontrollanter: kan vara vi eller vilken fysisk eller juridisk person som helst som bestämmer (individuellt eller kollektivt) syftet eller sättet på vilket personlig information ska eller kommer att behandlas.
 • Informationsbehandlare (eller tjänsteleverantörer): är varje fysisk eller juridisk person som behandlar information på uppdrag av den informationsansvarige.
 • Användare: varje fysisk person som använder tjänsterna relaterade till personlig information och/eller webbplatsen.

Integritetspolicy

1-Insamling och användning av information:

Vi samlar in ett stort antal olika uppgifter för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra de tjänster som är tillgängliga på webbplatsen för dig, inklusive men inte begränsat till:

 • E-post.
 • För-och efternamn.
 • Telefonnummer.
 • Adress, region, provins, postnummer och stad.
 • Cookies och användningsdata.
 • Data från sociala nätverk Om du använder dina sociala nätverkskonton för att registrera och skapa ett konto på webbplatsen, inkluderar information som används från sociala nätverkssajter som Facebook, Google+ och Twitter:
  • Ditt namn.
  • Användarnamnet för det sociala nätverket.
  • Plats.
  • Kön.
  • Födelsedatum.
  • E-postadress.
  • Profilbild.
  • Allmän kontaktinformation om du ansluter ditt konto eller loggar in med dina konton i sådana sociala nätverk.

Vi kan komma att använda din personliga information för att förse dig med tjänster, reklam och marknadsföringsmaterial och annan information av något slag som kan vara av intresse för dig oavsett om den utvecklats av oss individuellt, av tredje part eller i samarbete mellan oss och någon tredje part.

2-Användningsdata:

Vi kan samla in information som din webbläsare skickar när du besöker eller kommer åt webbplatsen via en mobil enhet.

Denna användningsdata kan innehålla information såsom: internetadressinformation, protokollet för din dator, webbläsartyp, webbläsarversion, webbsidorna som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderats på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du går in på webbplatsen via en mobil enhet kan denna användningsdata innehålla information såsom vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika mobilidentifierare, din mobila enhets internetadress och protokoll, vilken typ av mobil webbläsare du använder. använder och sällsynta enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

3-Platsdata:

Vi kan använda och lagra information om din plats efter ditt godkännande, vi använder denna data för att tillhandahålla funktioner relaterade till vår tjänst och för att förbättra och anpassa tjänsten därefter. Du kan aktivera eller inaktivera platstjänster när du använder tjänsten när som helst via dina enhetsinställningar.

4-Cookies och spårningsdata:

Vi använder cookies och liknande spårningsteknik för att spåra aktiviteten på webbplatsen och hålla viss information.

Cookies definieras som filer som innehåller mindre data och kan innehålla sällsynta och oklara identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från webbplatsen och lagras på din enhet, så att andra typer av spårningsteknik som beacons, taggar och texter används i syfte att samla in och spåra information samt utveckla och analysera tjänster.

Du kan begränsa din webbläsare till att vägra cookies eller för att indikera att cookies skickas på något sätt. Om du inte accepterar cookies kan det hända att du inte kan komma åt vissa delar av webbplatsen.

Exempel på cookies vi använder:

 • Sessionscookies: Vi använder sessionscookies för att driva vår tjänst.
 • Preferenscookies: Vi använder preferenscookies för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.
 • Säkerhetscookies: Vi använder säkerhetscookies i säkerhetssyfte.
 • Annonscookies: Annonscookies används för att betjäna dig med annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen.

5-Dataanvändning:

Vi använder de insamlade uppgifterna för en mängd olika ändamål, inklusive men inte begränsat till:

 • För att tillhandahålla våra tjänster.
 • För att meddela dig om eventuella ändringar av våra tjänster.
 • För att göra det möjligt för dig, efter eget val, att prenumerera på interaktiva funktioner i vår tjänst.
 • För att tillhandahålla kundsupport.
 • För att samla in analyser eller värdefull information som gör att vi kan utveckla våra tjänster och/eller webbplatsen.
 • För att övervaka användningen av våra tjänster och/eller webbplatsen.
 • För att upptäcka, åtgärda och minska tekniska problem.
 • För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang vi erbjuder som liknar de varor och tjänster du har köpt eller frågat om såvida du inte väljer bort att ta emot sådan information.

6-Juridiska grunderför databehandling i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR):

Om du kommer från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet beror de rättsliga grunderna som följs av webbplatsen för att samla in och använda personlig information enligt beskrivningen i denna integritetspolicy på den personliga information vi samlar in och det specifika sammanhang i vilket den samlas in.

Vi kan behandla dina personuppgifter av något av följande skäl:

 • För att kontakta dig.
 • Du tillät oss att göra det.
 • Om behandlingen ligger i vårt berättigade intresse och inte kränker dina rättigheter.
 • i betalningssyfte.
 • Att följa lagens bestämmelser.

Vänligen kontakta oss om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill få denna information raderad från våra system.

Du har följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätten att när som helst få tillgång till, uppdatera eller radera informationen vi har om dig: Du har rätt att få tillgång till, uppdatera eller begära radering av din personliga information direkt via ditt kontoinställningar. Kontakta oss för att hjälpa dig om du inte kan utföra dessa steg.
 • Rätt till ändring: Du har rätt att ändra din information om denna information är felaktig eller ofullständig.
 • Rätt att invända: Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt till begränsning: Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få en kopia av den information vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt förekommande format.
 • Rätt att återkalla samtycke: Du har också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke som vi behandlat dina personuppgifter om.

Vi kan be dig att verifiera din identitet innan vi svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av din personliga information, för mer information kontakta din lokala dataskyddsmyndighet i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7-Informationslagring:

 • Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i integritetspolicyn, för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), för att lösa tvister , och för att upprätthålla våra juridiska avtal och policyer.
 • Vi behåller användningsdata för interna analytiska ändamål.

Generellt sett sparas användningsdata under en kortare tidsperiod, utom där uppgifterna används för att stärka säkerheten och förbättra funktionaliteten hos våra tjänster och/eller webbplatsen eller där vi är juridiskt skyldiga att behålla sådana uppgifter under en längre period.

8-Datakonvertering:

Din information, inklusive personlig information, kan överföras och lagras på datorer utanför ditt geografiska område eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagar skiljer sig från dem i din region och jurisdiktion.

Ditt godkännande av denna integritetspolicy och ditt tillhandahållande av information utgör följaktligen ditt samtycke till att överföra dina uppgifter till något annat land där något av våra dotterbolag och/eller dotterbolag finns.

Vi vidtar alla rimligen nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy, och att dina personuppgifter inte kommer att överföras till någon organisation eller land om inte adekvata kontroller finns på plats, inklusive säkerheten för dina data och andra personlig information.

9-Utlämnande i enlighet med bestämmelserna i lagen:

Under vissa omständigheter kan vi behöva lämna ut din personliga information om det krävs enligt lag eller att svara på förfrågningar från tillämpliga statliga myndigheter (en domstol eller en statlig myndighet).

Vi kan komma att avslöja din personliga information i god tro om en sådan åtgärd är nödvändig för följande ändamål:

 • Upprätthålla juridiska skyldigheter.
 • För att skydda och försvara Afaq Fannias rättigheter för handel, något av dess dotterbolag, dotterbolag eller någon av dess fastigheter.
 • För att begränsa eventuella fel relaterade till webbplatsen.
 • För att skydda den personliga säkerheten för webbplatsanvändare och/eller allmänheten.
 • För att skydda mot juridiskt ansvar.

10-Datasäkerhet:

Säkerheten för din data är viktig för oss, men det måste komma ihåg att överföring över internet och elektroniska lagringsmetoder inte är 100% säkra.

Även om vi försöker använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda din personliga information, garanterar vi inte att den är helt säker, eftersom vissa händelser kan inträffa utanför vår kontroll och inte är relaterade till avsiktligt beteende och/eller uppsåtlig vårdslöshet från vår sida.

11-Annonser:

Vi kan behöva använda tredje parts tjänsteleverantörer för att visa annonser för dig och för att hjälpa till att stödja och underhålla tjänsterna och/eller webbplatsen.

Tredje parter inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Google AdSense DoubleClick Cookie
 • AdMob från Google

12-Beteenderemarketing:

Vi använder remarketingtjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser efter att du besökt webbplatsen.

Vi och tredje part använder cookies för att informera, förbättra och visa annonser baserat på dina tidigare besök på vår webbplats. Tredje parter inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Google Ads.
 • Twitter.
 • Facebook.

13-Tjänsteleverantörer:

Vi kan använda tjänster från tredje part, både företag och individer, för att underlätta våra tjänster ("Tjänsteleverantörer"), för att tillhandahålla tjänster för vår räkning, för att tillhandahålla tjänster relaterade till våra tjänster och/eller för att hjälpa oss att analysera hur vår tjänster används.

Tredjepartstjänsteleverantören kommer att ha tillgång till din personliga information endast i syfte att utföra sina uppgifter för vår räkning och kommer att vara skyldig att inte avslöja eller använda den för några andra ändamål.

14-Betalning:

Vi kan förse dig med betalda produkter och/eller tjänster som täcks av webbplatsen, i vilket fall vi använder tjänster från tredje part för betalningshantering (som betalningsprocessorer).

Vi kommer inte att lagra eller samla in din betalkortsinformation; denna information tillhandahålls till tredje parter direkt så att deras användning av din personliga information är föremål för deras integritetspolicy.

15-Länkar till andra webbplatser:

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Vi rekommenderar dig att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser och tjänster.

16-Ändring av integritetspolicyn:

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy då och då utan föregående meddelande.

Vi råder dig att läsa och granska denna integritetspolicy med jämna mellanrum, alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att träda i kraft från och med datumet för dess publicering på webbplatsen.

17-Kontakta oss:

Vänligen kontakta oss om du har några frågor angående denna integritetspolicy via vår e-post: (info@wikieve.com)