Leksaker och aktiviteter för barn i olika åldrar

Leksaker och aktiviteter för barn i olika åldrar

Innehållsförteckning

 1. Barnleksaker från födseln till ett år gammal
 2. Barnleksaker vid två års ålder
 3. Barnleksaker i åldern tre till fyra år
 4. Barnleksaker vid fem års ålder

Barnaktiviteter och leksaker är bland de viktigaste faktorerna som bidrar till att utveckla barnets sinnen och motorik, om de används efter barnets ålder och på ett lämpligt sätt.

Barnleksaker från födseln till ett år gammal:

I den här åldern behöver barnet det som hjälper till att utveckla sina sinnen och sina motoriska förmågor, så att utöva några enkla aktiviteter med barnet och leksaker som passar denna ålder leder till ökad utveckling av dessa färdigheter.

 • En av de viktigaste aktiviteterna som måste utövas med barnet från hans första dag är att kontinuerligt "prata" med honom och i rätt form. Detta hjälper barnet att snabbt lära sig orden och sin förmåga att uttala dem. Att ”gå ut på promenad” med barnet och titta på olika vyer hjälper också barnet att bilda sig en bakgrund om den omgivande miljön och uppmärksamma saker och ting.
 • En av de viktiga leksakerna för barnet från hans första dag är "Rattle"-leksaken, barnet kan ta tag i de saker som går att nå från sin första dag, så det är bättre att ge honom skallerleken, vilket i sin tur bidrar till utvecklingen av hans hörsel och syn genom ljuden den gör när den rör sig, vilket gör att barnet uppmärksammar riktningen för detta ljud, och färgerna på leksaken kan i sin tur dra barnets uppmärksamhet.
 • Enkla "pussel"-leksaker (där former placeras på lämplig plats, såsom trianglar och fyrkanter), bidrar till barnets snabba kognitiva utveckling.
 • Det lilla musikaliska "pianot" bidrar till utvecklingen av barnets hörsel- och rörelsesinne, eftersom barnet inser att varje gång det trycker på knappen kommer ett musikaliskt ljud som han gillar att höras.
 • Plastböcker eller tygböcker, som innehåller teckningar, namn och färger, är också viktiga för utvecklingen av barnets sinnen. Det finns böcker med olika texturbitar inuti som hjälper barnet att förstå och känna igen sakers struktur.
 • Färgade kuber av medelstorlek, för att bilda former men de små kuberna bör undvikas eftersom barnet kan svälja dem.
 • Rörliga leksaker och dockor väcker barnets nyfikenhet och uppmärksamhet.
 • Alla dessa leksaker bör presenteras för barnet separat så att barnet inte blir uttråkad eller distraherad och kan fokusera på endast ett spel.

Barnleksaker vid två års ålder:

Barnets motoriska färdigheter utvecklas i denna ålder, eftersom hans nyfikenhet ökar mot allt runt omkring honom, liksom hans fantasi, så han föreställer sig imaginära karaktärer medan han spelar. Utvecklingen av dessa färdigheter hos barnet kan användas, utvecklas och förbättras genom att öva på aktiviteter med barnet och ge det leksaker som passar hans ålder.

 • Några aktiviteter som kan utövas med barnet i den här åldern är aktiviteterna för leksaker som kräver fysisk ansträngning och som kan delas, som att leka sand, omorganisera verktyg (som köksredskap och andra), de leksaker som de flesta barn gillar och ger. dem en känsla av ansvar eftersom de imiterar vuxna.
 • De leksaker som utvecklar barnets färdigheter och passar den åldern skiljer sig inte mycket från de ettåriga leksakerna, men det finns mindre skillnader, så "kuberna" förblir på listan över dessa leksaker, eftersom kuberna särskiljs genom sin mångfald och lämplighet med olika åldersstadier.
 • Pianoleksaken är också ett av de spel som lockar barnets uppmärksamhet fram till detta skede och utvecklar sina sinnen.
 • Pussel- och staplingsleksaker är bland leksakerna som utvecklar motorisk och mental medvetenhet hos barnet.
 • Montessorileksaker, som är pedagogiska spel gjorda av naturliga material, är användbara för att utveckla barnets förmågor i denna ålder.
 • Åkbara leksaker för barnet inne i huset är en av de leksaker som barnet gillar i den här åldern också.
 • Dockor och dockor hjälper barnet att utöka sin fantasi, eftersom han skapar karaktärer från dessa leksaker inom sin fantasi och hanterar dem.

Barnleksaker i åldern tre till fyra år:

I den här åldern är barnet mer medvetet, kan särskilja saker bättre och kan uttrycka i ord. Allt som introduceras för barnet i denna ålder måste introduceras noggrant, eftersom det kan påverka barnet och utveckla dess personlighet.

 • En av de användbara aktiviteterna som barnet föredrar i den här åldern är grupplek och integration med andra barn, med tanke på att han kan etablera dialog och diskussion i detta skede, så andra barns deltagande hjälper honom att utveckla dessa färdigheter ytterligare.
 • Bland de användbara leksakerna i det skedet är de pedagogiska leksakerna, där barnet till exempel kan räkna från 1 till 10, så att siffror och bokstäverkort kan ges till barnet för att utveckla denna färdighet.
 • Barnet i detta skede kan också använda kritor för att färga.
 • Kuber och lera är bland de leksaker som i hög grad bidrar till utvecklingen av barnets fantasifulla och konstnärliga sinne.
 • Leksaker som är i form av modeller av saker som liknar verkligheten, som frukt och grönsaker, bilar, köksleksaker, dockor och dockor.

Barnleksaker vid fem års ålder:

Barnets förmågor blir mer utvecklade i den här åldern, eftersom barnet börjar agera som om det är vuxen, tycker det om att känna sig viktig och självständig i sin omgivning.

 • Det är möjligt att dra fördel av detta stadium och ge barnet sin frihet i de öppna lekområdena bland andra barn, se till att han är under observation.
 • I den här åldern kan barnet gå till förskolan så att det kan vara självständigt och kunna lita på sig själv, och för att ta större tillfälle att utöva gemensamma aktiviteter samtidigt som det leker med andra barn.
 • Pussel- och installationsleksaker är lämpliga leksaker för denna ålder.
 • Pedagogiska leksaker för att räkna siffror, ordna bokstäver och länka bilder till platser.
 • Att cykla, simma och hoppa rep är bland de aktiviteter som förbättrar barnets motoriska utveckling.

Under alla dessa stadier bör barnet hållas borta från tv-skärmar och mobiltelefoner, eftersom dessa skärmar fördröjer barnets sensoriska och mentala tillväxt och utveckling, och därmed motorisk tillväxt.

Kaaba genom historien

Kaaba genom historien

Kaba ligger i Hijaz, Mecka, Saudiarabien. Kaaba förknippas med muslimer och islams pelare, eftersom det besöks av muslimer för att utföra Hajj och cirkumambulation runt den. Kaaba fick detta namn på grund av sin kubiskhet, "fyrkantighet", men i andra berättelser hette den det på grund av sin höjd från marken, eller för att den var …

Tutankhamon

Tutankhamon

Upptäckten av Tutankhamons grav Pojkens kung Tutankhamuns grav upptäcktes den 4 november 1922 e.Kr. av "Howard Carter", den engelske arkeologen, som anlitades av "Lord Carnarvon" när han finansierade ett uppdrag att gräva ut antikviteter i Konungarnas dal. Utgrävningarna fortsatte utan någon nytta, tills barnet som levererade vatten till arbetarna i utgrävningsområdet, som heter "Hussein Abd …

Antika och moderna bibliotek i Alexandria

Antika och moderna bibliotek i Alexandria

Det antika biblioteket i Alexandria: Modern Library of Alexandria: Mellanösterns största frankofonbibliotek: Planetarium Science Center: Alexandria biblioteksutställningar: Biblioteket består av flera permanenta utställningar: Specialiserade bibliotek: biblioteket i Alexandria: Biblioteket i Alexandria består av sex specialiserade bibliotek: Alexandria biblioteksmuseer: Biblioteket i Alexandria har fyra museer: Akademiska forskningscentra: Biblioteket i Alexandria inkluderar 12 akademiska forskningscentra: Institutioner som …

Mawa'ed Al-Rahman i Ramadan

Mawa'ed Al-Rahman i Ramadan

Mawa'ed Al-Rahman är mycket vanliga i de islamiska länderna under den heliga månaden Ramadan, efter exemplet med vad Budbäraren gjorde med Taif-delegationen, och en återspegling av omfattningen av generositet och social sammanhållning bland muslimer. Mawa'ed Al-Rahman sedan profetens tid Tre år före Hijrah, åkte profeten Muhammed, må Guds välsignelser och frid vare över honom, till …

Ahmed Zewail och hans viktigaste prestationer

Ahmed Zewail och hans viktigaste prestationer

Ahmed Zewails tidiga liv och utbildning: Ahmed Zewail tilldelades det ädla priset: Ahmed Zewails viktigaste verk: Böcker publicerade av vetenskapsmannen Ahmed Zewail: Priser som vunnits av vetenskapsmannen "Ahmed Zewail": Den egyptisk-amerikanske vetenskapsmannen fick många utmärkelser, cirka 31, för sin forskning, som revolutionerade området femtosekunder och området för lasrar, bland dessa utmärkelser: Forskarens död"Ahmed Zewail":

Arabisk musik

Arabisk musik

Arabisk musik har varit känd sedan urminnes tider, den har en lång historia sedan förkristen tid och spred sig under den förislamiska eran, den innehåller många smaker och genrer förutom olika och särpräglade musikinstrument. Arabisk musiks historia Arabisk musik har funnits sedan den förislamiska eran, poeterna vid den tiden hade en bördig fantasi och tid …